MELIŠEKOVÁ, Zlata, Ing.

MELIŠEKOVÁ, Zlata, Ing.

tajomníčka fakulty

D7.10 +421267295710

WEBEROVÁ, Martina

WEBEROVÁ, Martina

sekretariát dekana

D7.36 +421267295736  
 

Študijné a sociálne oddelenie

BLAHOVÁ, Bronislava, Mgr.

BLAHOVÁ, Bronislava, Mgr.

D7.38 +421267295738
  • sociálne štipendiá,
  • prijímacie konanie pre 1. a 2. stupeň štúdia.
  • 1. stupeň štúdia - študijný program data science v ekonómii.
  • 2. stupeň štúdia - študijný program účtovníctvo a audítorstvo.

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia

}
KLUCHOVÁ, Adriana, Ing., PhD.

KLUCHOVÁ, Adriana, Ing., PhD.

A7.08 +421267295708
  • 1. stupeň štúdia - študijný program účtovníctvo,
  • 2. stupeň štúdia - študijný program aktuárstvo, data science v ekonómii.

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia

 
PARLAGIOVÁ, Magdaléna, Ing.

PARLAGIOVÁ, Magdaléna, Ing.

A7.09 +421267295709
  • 1. stupeň štúdia - študijný program hospodárska informatika,   
  • 2. stupeň štúdia - študijný program informačný manažment.

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia

ČERTEKOVÁ, Eva

ČERTEKOVÁ, Eva

D7.16 +421267295723
 
DROZDOVÁ, Daniela, Ing.

DROZDOVÁ, Daniela, Ing.

D7.34 +421267295734