MELIŠEKOVÁ, Zlata, Ing.

tajomníčka fakulty

D7.10 +421267295710

WEBEROVÁ, Martina

WEBEROVÁ, Martina

sekretariát dekana

D7.25 +421267295725  
 

Študijné a sociálne oddelenie

BABIČOVÁ, Monika, Mgr.

BABIČOVÁ, Monika, Mgr.

A7.08 +421267295708
  • 1. stupeň štúdia - denné štúdium, program HI,

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia

 
BLAHOVÁ, Bronislava, Mgr.

BLAHOVÁ, Bronislava, Mgr.

D7.38 +421267295738
  • sociálne štipendiá,
  • prijímacie konanie pre 1. a 2. stupeň štúdia.
  • 1. stupeň štúdia - denné štúdium, program MR,

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia

 
BUČANOVÁ, Yvetta, Ing.

BUČANOVÁ, Yvetta, Ing.

A7.09 +421267295709
  • 2. stupeň štúdia - denné štúdium, programy AKT, OVE, ŠME, UA, MFM. 

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia

KLUCHOVÁ, Adriana, Ing., PhD.

KLUCHOVÁ, Adriana, Ing., PhD.

A7.08 +421267295708
  • 1. stupeň štúdia - denné štúdium, program UC,

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia

 
PARLAGIOVÁ, Magdaléna, Ing.

PARLAGIOVÁ, Magdaléna, Ing.

D7.37 +421267295737
  • 1. stupeň štúdia – externé štúdium, program HI,            
  • 2. stupeň štúdia – externé štúdium, program IM.
  • 2. stupeň - denné štúdium, program IM.

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia

ČERTEKOVÁ, Eva

ČERTEKOVÁ, Eva

D7.23 +421267295723
 
DROZDOVÁ, Daniela, Ing.

DROZDOVÁ, Daniela, Ing.

D7.34 +421267295734
 

Oddelenie medzinárodných vzťahov

ČERTEKOVÁ, Eva

ČERTEKOVÁ, Eva

D7.23 +421267295723

 

HANUŠOVSKÁ, Helena

HANUŠOVSKÁ, Helena

knihovníčka

D7.20 +421267295720