Predseda AS FHI EU v Bratislave

 • doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc.

 

Prvý podpredseda

 • doc. Ing. Mária VOJTKOVÁ, PhD.

 

Druhá podpredsedníčka

 • Bc. Monika FERENČÁKOVÁ

 

Tajomníčka

 • doc. Mgr. Tatiana ŠOLTÉSOVÁ, PhD.

 

Zamestnanecká časť

 • Mgr. Bronislava BLAHOVÁ
 • prof. Ing. Ivan BREZINA, CSc.
 • Ing. Ľubica HURBÁNKOVÁ, PhD.
 • Ing. Adriana LUKÁČIKOVÁ, PhD.
 • doc. Ing. Jitka MELUCHOVÁ, PhD.
 • doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc.
 • Ing. Lucia ONDRUŠOVÁ, PhD.
 • prof. Mgr. Juraj PEKÁR, PhD. 
 • Ing. Mgr. Peter SCHMIDT, PhD.
 • PaedDr. Zsolt SIMONKA, PhD.
 • Mgr. Ing. Ingrid KRČOVÁ, PhD.
 • doc. Mgr. Tatiana ŠOLTÉSOVÁ, PhD.
 • prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD.
 • doc. Ing. Mária VOJTKOVÁ, PhD.

 

Študentská časť AS FHI EU v Bratislave

 • Bc. Michal BOGÁR
 • Bc. Silvia ĎURINÍKOVÁ
 • Bc. Monika FERENČÁKOVÁ
 • Bc. Katarína KUŽMOVÁ
 • Alexandra MINÁRIKOVÁ
 • Bc. Adrián UDIČ
 • Bc. Natália VIATROVÁ

 

Zástupkyňa v Rade vysokých škôl

 • doc. Ing. Jitka Meluchová, PhD.

 

Členovia ZČ AS EUBA

 • prof. Ing. Ivan BREZINA, CSc.
 • doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc.
 • prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD.

 Členovia ŠČ AS EUBA

 • Bc. Monika FERENČÁKOVÁ
 • Bc. Katarína KUŽMOVÁ