Predseda AS FHI EU v Bratislave

 • doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc.

 

Prvý podpredseda

 • doc. Ing. Mária VOJTKOVÁ, PhD.

 

Druhá podpredsedníčka

 • Bc. Monika FERENČÁKOVÁ

 

Tajomníčka

 • doc. Mgr. Tatiana ŠOLTÉSOVÁ, PhD.

 

Zamestnanecká časť

 • Ing. Daniela DROZDOVÁ
 • Ing. Ľubica HURBÁNKOVÁ, PhD.
 • doc. Ing. Michaela CHOCHOLATÁ, PhD.
 • Ing. Adriana LUKÁČIKOVÁ, PhD.
 • doc. Ing. Jitka MELUCHOVÁ, PhD.
 • doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc.
 • doc. Ing. Michal PÁLEŠ, PhD.
 • prof. Mgr. Juraj PEKÁR, PhD. 
 • prof. RNDr. Katarína SAKÁLOVÁ, CSc.
 • Ing. Mgr. Peter SCHMIDT, PhD.
 • RNDr. Daniela SIVAŠOVÁ, PhD.
 • doc. Mgr. Tatiana ŠOLTÉSOVÁ, PhD.
 • prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD.
 • doc. Ing. Mária VOJTKOVÁ, PhD.

 

Študentská časť AS FHI EU v Bratislave

 • Bc. Michal BOGÁR
 • Lucia BUDZEĽOVÁ
 • Bc. Monika FERENČÁKOVÁ
 • Silvia ĎURINÍKOVÁ
 • Katarína KUŽMOVÁ
 • Bc. Adrián UDIČ
 • Bc. Natália VIATROVÁ

 

Zástupkyňa v Rade vysokých škôl

 • doc. Ing. Mária VOJTKOVÁ, PhD.

 

 Členovia ŠČ AS EU

 • Bc. Monika FERENČÁKOVÁ
 • Bc. Peter ZÁBORSKÝ,

Zápisnica volebnej komisie a zápisnica z  Doplňujúcich volieb do ŠČ AS FHI EU v Bratislave