Predseda AS FHI EU

 • doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc.

 

Prvý podpredseda

 • doc. Ing. Mária VOJTKOVÁ, PhD.

 

Druhá podpredsedníčka

 • Bc. Alžbera REŽNÁ 

 

Tajomníčka

 • doc. Mgr. Tatiana ŠOLTÉSOVÁ, PhD.

 

Zamestnanecká časť

 • Ing. Daniela DROZDOVÁ
 • Ing. Ľubica Hurbánková, PhD.
 • doc. Ing. Michaela Chocholatá, PhD.
 • Ing. Adriana LUKÁČIKOVÁ, PhD.
 • doc. Ing. Jitka MELUCHOVÁ, PhD.
 • doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc.
 • Ing. Michal Páleš, PhD.
 • prof. Mgr. Juraj PEKÁR, PhD. 
 • prof. RNDr. Katarína SAKÁLOVÁ, CSc.
 • Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.
 • RNDr. Daniela Sivašová, PhD.
 • doc. Mgr. Tatiana ŠOLTÉSOVÁ, PhD.
 • prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD.
 • doc. Ing. Mária VOJTKOVÁ, PhD.

 

Študentská časť AS FHI

 • Bc. Alžbeta Režná
 • Bc. Marek Ancsin 
 • Dávid Marek Manca
 • Bc. Eva Poláková
 • Daniela Priekopová
 • Bc. Alexandra Svitková
 • Peter Záborský    

 

Zástupkyňa v Rade vysokých škôl

 • doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.

 

Členovia ŠČ AS EU

 • Bc. Alžbeta Režná
 • Peter Záborský