BABIČOVÁ, Monika, Mgr.

103001 - Dekanát fakulty

študijná referentka
Miestnosť A7.08
E-mailová adresa
Telefón +421267295708

Doplnkové informácie

1. - 3. ročník, 1. stupeň štúdia - denné, externé štúdium, program HI, 1. - 2. ročník, 2. stupeň - denné štúdium, program IM