BLAHOVÁ, Bronislava, Mgr.

103001 - Dekanát fakulty

študijná referentka referentka sociálneho oddelenia
Miestnosť D7.38
E-mailová adresa
Telefón +421267295738