BUČANOVÁ, Yvetta, Ing.

103001 - Dekanát fakulty

študijná referentka
Miestnosť A7.09
E-mailová adresa
Telefón +421267295709

Doplnkové informácie

1. - 3. ročník, 1. stupeň štúdia - denné štúdium, program MR,

1. - 2. ročník , 2. stupeň štúdia - denné štúdium, programy AKT, OVE, ŠME, ÚA (A-L), Medzinárodný finančný manažment - všetky ročníky