KLUCHOVÁ, Adriana, Ing., PhD.

103001 - Dekanát fakulty

študijná referentka
Miestnosť A7.08
E-mailová adresa
Telefón +421267295708

Doplnkové informácie

  • 1. - 3. ročník, 1. stupeň štúdia - denné štúdium, program UC,
  • 1. - 3. ročník, 1. stupeň štúdia - externé štúdium, program UC,
  • 1. - 2. ročník, 2. stupeň štúdia - externé štúdium, program UA