PARLAGIOVÁ, Magdaléna, Ing.

103001 - Dekanát fakulty

študijná referentka
Miestnosť D7.37
E-mailová adresa
Telefón +421267295737