Načítavam stránku...
 

Edičná komisia

 

Stravovacia komisia

 

Rada kvality FHI EU v Bratislave

Predseda: RNDr. Anna Strešňáková, PhD.

Členovia:

 • za Katedru aplikovanej informatiky:  RNDr. Eva Rakovská, PhD.
 • za Katedru operačného výskumu a ekonometrie:  Ing. Adriana Lukáčiková, PhD.
 • za Katedru matematiky: doc. RNDr. Lea Škrovánková, PhD.
 • za Katedru štatistiky: RNDr. Danieal Sivašová, PhD.
 • za Katedru účtovníctva a audítorstva:  Ing. Martina Mateášová, PhD.
 • za študentov – Martina Madurová

Ubytovacia komisia pre študentov FHI EU v Bratislave

Predseda:RNDr. Anna Strešňáková, PhD.

 • Ancsin Marek - študent I. stupňa štúdia,  odbor UCT
 • Tarbaj Michal - študent I. stupňa štúdia,  odbor MR

Hodnotiaca komisia pre  štipendiá FHI EU v Bratislave

Predseda: RNDr. Anna Strešňáková, PhD.

Členovia:

 • Ing. Igor Košťál, PhD.
 • Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.
 • doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.
 • Ing. Zlata Melišeková 
 • Mgr. Bronislava Blahová
 • Denisa Novosadová

Disciplinárna komisia pre študentov FHI EU v Bratislave

Predsedkyňa: RNDr. Anna Strešňáková, PhD.,

Členovia:

Za zamestnaneckú časť FHI EU v Bratislave: Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.,

Za študentskú časť FHI EU v Bratislave: Michal Tarbaj, Daniela Prekopová

 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?