Ubytovacia komisia pre študentov FHI EU v Bratislave

Predsedkyňa: RNDr. Anna Strešňáková, PhD.

  • Adrián Udič,
  • Daniela Krátka.

 

Hodnotiaca komisia pre študentov FHI EU v Bratislave

Predsedkyňa: RNDr. Anna Strešňáková, PhD.

Členovia:

  • Ing. Miriama Blahušiaková, PhD.,
  • Ing. Zlata Melišeková,

  • Ing. Lucia Ondrušová, PhD.,
  • prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD.,

  • Mgr. Bronislava Blahová,
  • Monika Ferenčáková.

 

Disciplinárna komisia pre študentov FHI EU v Bratislave

Predsedkyňa: RNDr. Anna Strešňáková, PhD.,

Členovia:

Za zamestnaneckú časť FHI EU v Bratislave: Ing. Lucia Ondrušová, PhD.,

Za študentskú časť FHI EU v Bratislave: Adrián Udič. Alexandra Mináriková