Rada kvality FHI EU v Bratislave

Predsedkyňa: Ing. Miriama Blahušiaková, PhD.

Členovia:

 • za Katedru aplikovanej informatiky: Ing. Igor Košťál, PhD.,
 • za Katedru operačného výskumu a ekonometrie: Ing. Adriana Lukáčiková, PhD.,
 • za Katedru matematiky: doc. RNDr. Lea Škrovánková, PhD.,
 • za Katedru štatistiky: RNDr. Daniela Sivašová, PhD.,
 • za Katedru účtovníctva a audítorstva: Ing. Martina Mateášová, PhD.,
 • za študentov – Alžbeta Režná.

 

Ubytovacia komisia pre študentov FHI EU v Bratislave

Predsedkyňa: RNDr. Anna Strešňáková, PhD.

 • Adrián Udič,
 • Daniela Krátka.

 

Hodnotiaca komisia pre štipendiá FHI EU v Bratislave

Predsedkyňa: RNDr. Anna Strešňáková, PhD.

Členovia:

 • Ing. Miriama Blahušiaková, PhD.,
 • Ing. Zlata Melišeková,

 • Ing. Lucia Ondrušová, PhD.,
 • prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD.,

 • Mgr. Bronislava Blahová,
 • Monika Ferenčáková.

 

Disciplinárna komisia pre študentov FHI EU v Bratislave

Predsedkyňa: RNDr. Anna Strešňáková, PhD.,

Členovia:

Za zamestnaneckú časť FHI EU v Bratislave: Ing. Lucia Ondrušová, PhD.,

Za študentskú časť FHI EU v Bratislave: Adrián Udič. Daniela Priekopová.