Načítavam stránku...
 

Rada kvality FHI EU v Bratislave

 Predsedkyňa: Ing. Miriama Blahušiaková, PhD.

Členovia:

 • za Katedru aplikovanej informatiky: Ing. Igor Košťál, PhD.,

 • za Katedru operačného výskumu a ekonometrie: Ing. Adriana Lukáčiková, PhD.,

 • za Katedru matematiky: doc. RNDr. Lea Škrovánková, PhD.,

 • za Katedru štatistiky: RNDr. Daniela Sivašová, PhD.,

 • za Katedru účtovníctva a audítorstva: Ing. Martina Mateášová, PhD.,

 • za študentov – Alžbeta Režná.

Ubytovacia komisia pre študentov FHI EU v Bratislave

Predsedkyňa: RNDr. Anna Strešňáková, PhD.

 • Ancsin Marek, 
 • Dávid Manca.

Hodnotiaca komisia pre  štipendiá FHI EU v Bratislave

Predsedkyňa: RNDr. Anna Strešňáková, PhD.

Členovia:

 • Ing. Miriama Blahušiaková, PhD.,
 • Ing. Zlata Melišeková,

 • Ing. Lucia Ondrušová, PhD.,
 • doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.,

 • Mgr. Bronislava Blahová,
 • Alžbeta Režná,

Disciplinárna komisia pre študentov FHI EU v Bratislave

Predsedkyňa: RNDr. Anna Strešňáková, PhD.,

Členovia:

Za zamestnaneckú časť FHI EU v Bratislave: Ing. Lucia Ondrušová, PhD.,

Za študentskú časť FHI EU v Bratislave: Michal Ďurčík. Daniela Prekopová.

 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?