Ubytovacia komisia pre študentov FHI EU v Bratislave

Predseda komisie: doc. Ing. Marian Reiff, PhD.,

  • Bc. Adrián Udič,
  • Bc. Daniela Krátka.

 

Hodnotiaca komisia pre študentov FHI EU v Bratislave

Predseda komisie: doc. Ing. Marian Reiff, PhD.,

Členovia komisie:

  • Mgr. Bronislava Blahová,
  • doc. Ing. Miriama Blahušiaková, PhD.,
  • Bc. Monika Ferenčáková – zástupkyňa študentov,
  • doc. Ing. Michaela Chocholatá, PhD.,
  • Ing. Zlata Melišeková,

  • Ing. Silvia Zelinová, PhD.

 

Disciplinárna komisia FHI EU v Bratislave pre študentov

Predseda komisie: doc. Ing. Marian Reiff, PhD.,

Členovia komisie:

Za zamestnaneckú časť FHI EU v Bratislave: Ing. Silvia Zelinová, PhD.,

Za študentskú časť FHI EU v Bratislave:  Alexandra Mináriková, Bc. Adrián Udič.