Načítavam stránku...
 

Vedenie fakulty

 • prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. - predseda Vedeckej rady FHI
 • Ing. Igor Košťál, PhD. – prodekan pre informatizáciu, styk s verejnosťou a medzinárodné vzťahy
 • Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie
 • RNDr. Anna Strešňáková, PhD. – prodekanka pre rozvoj
 • doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD. – 1. prodekan a prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

 

Vedúci katedier

 • doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc. - vedúci Katedry matematiky a aktuárstva
 • prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD. - vedúci Katedry operačného výskumu a ekonometrie
 • Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD. - vedúci Katedry aplikovanej informatiky
 • doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.- vedúca Katredy štatistiky v ekonómii
 • prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD. - vedúci Katedry účtovníctva a audítorstva

 

Interní členovia

 • prof. Ing. Anna Baštincová, CSc.
 • Dr. h. c. prof. Ing. Michal Fendek, PhD.
 • doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD.
 • doc. Ing. Ladislav Kareš, PhD.
 • doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD. 
 • doc. Ing. Martin Lukáčik PhD.
 • doc. Ing. Martin Mišút, CSc.
 • prof. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc.
 • prof. RNDr. Katarína Sakálová, CSc.
 • prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD.
 • doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.

 

Externí členovia

 • Ing. Ondrej Baláž - prezident Slovenskej komory audítorov
 • Ing. Mikuláš Cár, PhD. - Národná banka Slovenska
 • Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. - Žilinská univerzita v Žiline
 • prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová - Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Ing. Wolda Kidan Grant, FCCA - Deloitte Audit, s. r. o.
 • prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. - Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Prahe
 • doc. Ing. Václav Janeček, CSc. - Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
 • doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. - Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Prahe
 • doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. - Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Prahe
 • prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA. - Ekonomický ústav, Slovenská akadémia vied

 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?