prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD.

prof. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD.

dekan fakulty

 

miestnosť: D7.36

tel.: 02/67 295 735, 02/67 295 736

e-mail: ,

Čierna skrinka: kliknite sem


 

doc. Ing. Miriama Blahušiaková, PhD.

doc. Ing. Miriama BLAHUŠIAKOVÁ, PhD.

1. prodekanka, prodekanka pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

 

miestnosť: D7.14

tel.: +421 2 6729 5737

e-mail:

 

 Ing. Silvia Zelinová, PhD.

 

Ing. Silvia  ZELINOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

 

miestnosť: D7.06

tel.: +421 2 6729 5706

e-mail:

 

 doc. Ing. Michaela Chocholatá, PhD.

 

doc. Ing. Michaela CHOCHOLATÁ, PhD.

prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium

 

miestnosť: D8.32

tel.: +421 2 6729 5832

e-mail:

 

 doc. Ing. Marian Reiff, PhD.

 

doc. Ing. Marian REIFF, PhD.

prodekan pre sociálne záležitosti a informatizáciu

 

miestnosť: D8.23

tel.: +421 2 6729 5823

e-mail:

 

Ing. Zlata Melisekova

Ing. Zlata MELIŠEKOVÁ

tajomníčka fakulty

 

miestnosť: D7.10

tel.: +421 2 6729 5710

e-mail: