Načítavam stránku...
 

Audítorská profesia v Slovenskej republike je riadená zákonom č. 540/2007 Z.z. účinným od 1.1.2008 (zákon o audítoroch).

Reguláciu audítorskej profesie v EÚ zabezpečuje 8. Direktíva EÚ o štatutárnom audite a zákon o audítoroch musí byť v súlade s touto direktívou. Zákon určuje postavenie SKAU, úlohy, ako aj požiadavky na reguláciu vstupu do audítorskej profesie.

V roku 2001 sa SKAU stala členom medzinárodnej federácie audítorov - IFAC a v roku 2002 členom európskej federácie audítorov - FEE.

Od roku 2004 sa v Slovenskej republike pri audite a súvisiacich službách používajú Medzinárodné audítorské štandardy - ISA a Etický kódex IFAC. SKAU má významnú úlohu aj v procese tvorby, prekladov a pripomienkovania medzinárodných štandardov pre oblasť auditu.

Viac informácií o Komore

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?