Slovenská spoločnosť aktuárov bola založená v roku 1996. Je dobrovoľným združením poistných matematikov, aktuárov a iných odborníkov z celého finančného trhu. Spoločnosť presadzuje rozvíjanie aktuárskeho vedného odboru, ktorého súčasťou sú finančná a poistná matematika, štatistické a stochastické metódy a ich aplikácie, investície a ich riadenie, kontrola a riadenie rizika v poisťovniach a iných finančných inštitúciách. Spoločnosť kladie dôraz na neustále zvyšovanie odbornosti svojich členov. Jej zámerom je v krátkom čase zosúladiť požiadavky na vzdelanie svojich členov s medzinárodnými sylabami.

Viac informácií o spoločnosti