Slovenská spoločnosť pre operačný výskum vznikla v roku 1993 po rozdelení Československej spoločnosti pre operačný výskum na Slovenskú a Českú spoločnosť.

Spoločnosť pokračuje v aktivitách svojho predchodcu, ktorými sú:

Slovenská spoločnosť pre operačný výskum je členom:

  • Medzinárodnej federácie spoločností pre operačný výskum - IFORS
  • Asociácie európskych spoločností pre operačný výskum - EURO

Viac informácií o spoločnosti