V záujme rozvoja štatistickej a demografickej vedy na území Slovenskej republiky pôsobí Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, ako priama pokračovateľka Slovenskej demografickej a štatistickej spoločnosti pri SAV založenej 28.3.1968.

V súčasnom období má SŠDS založené sekcie: - akademická štatistika - demografia - medicínska štatistika -  štátna štatistika - medzinárodné vzťahy. Jej poslaním je rozvíjať štatistickú a demografickú vedu a jej spoločenské využitie na prospech Slovenskej republiky, rozširovať poznatky z oblasti štatistiky a demografie a organizovať konferencie, semináre, sympózia, prednášky, diskusie, odborné školenia a iné akcie

Členovia Spoločnosti sú z rôznych pracovísk, z viacerých slovenských univerzít a ostatných vysokých škôl na Slovensku, zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, z výskumných ústavov, zo Slovenskej akadémie vied, ministerstiev, bánk, hospodárskych organizácií a firiem.

Viac informácií o spoločnosti | Podujatia organizované spoločnosťou