Načítavam stránku...
 

Harmonogram zápisov 2018-2019 je nasledovný:

1. stupeň štúdia
Ročník  Dátum zápisu a poslucháreň 
  1. ročník denné + externé štúdium
všetky študijné programy

03.09.2018 o 9.00 v AULE EU

úvodné informácie

1. ročník denné štúdium – UC 03.09.2018 o 10.00 v B1.03
1. ročník denné štúdium – MR 03.09.2018 o 12.00 v B1.07
1. ročník denné štúdium – HI 03.09.2018 o 13.00 v B1.03
1. ročník externé štúdium – HI 03.09.2018 o 14.00 v B1.07
   
2. ročník denné štúdium – HI 05.09.2018 o 09.00 v B1.03
2. ročník denné štúdium – MR 05.09.2018 o 11.00 v B1.07
2. ročník denné štúdium – UC 05.09.2018 o 13.00 v B1.03
2. ročník externé štúdium – HI 05.09.2018 o 09.00 v B1.03
   
3. ročník denné štúdium – HI 06.09.2018 o 09.00 v B1.03
3. ročník denné štúdium – MR 06.09.2018 o 11.00 v B1.07
3. ročník denné štúdium – UC 06.09.2018 o 13.00 v B1.03
3. ročník externé štúdium – HI 06.09.2018 o 09.00 v B1.03
Predlžujúci 3. ročník – HI (denná a externá forma) 10.09.2018 od 09.00 na študijnom oddelení
Predlžujúci 3. ročník – MR + UC (denná a externá forma) 10.09.2018 od 11.00 na študijnom oddelení
2. stupeň štúdia
Ročník  Dátum zápisu a poslucháreň 
1. ročník denné štúdium – AKT + OVE + ŠME                                                           04.09.2018 o 09.00 v B1.03
1. ročník denné štúdium – UA + UFM 04.09.2018 o 12.00 v B1.03
1. ročník externé štúdium – IM 04.09.2018 o 10.00 v B1.07
1. ročník denné štúdium – IM 04.09.2018 o 10.00 v B1.07
   
2. ročník denné štúdium – AKT + OVE + ŠME                                07.09.2018 o 09.00 v B1.03
2. ročník denné štúdium – IM 07.09.2018 o 10.00 v B1.07
2. ročník denné štúdium – UA + UFM 07.09.2018 o 12.00 v B1.03
3. ročník externé štúdium – IM 07.09.2018 o 10.00 v B1.07
MFM – všetky ročníky 10.9.2018 od 9 h na študijnom odd.

Predlžujúci 2.r.

AKT+OVE+ŠME+UA+UFM+IM+eIM

10.09.2018 od 13.00 na študijnom oddelení

 Náhradný termín zápisu nebude. Kto sa nemôže zúčastniť osobne, musí ho zapísať niekto iný na úradne overené splnomocnenie.

V zmysle čl. 4 ods. 4 Študijného poriadku EU v Bratislave je účasť na zápise povinná, ale môže Vás zapísať aj zástupca na základe úradne overenej plnej moci, pričom musí predložiť všetky dokumenty, ktoré FHI EU v Bratislave požaduje pri zápise. Zápis v inom ako určenom termíne nie je možný.

Požaduje sa preukázanie študenta/zástupcu na základe občianskeho preukazu.

Každý študent má povinnosť si skontrolovať pred ukončením skúšobného obdobia, či má v AIS zapísané všetky a správne výsledky, prípadne do 7. 7. 2018 zabezpečiť zapísanie (komunikovať s príslušným učiteľom).

Prosíme, aby ste si so sebou priniesli vyplnený a podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov (týka sa všetkých študentov) https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare a študenti denného štúdia Čestné vyhlásenie: https://euba.sk/uchadzac/poplatky-spojene-so-studiom

Študenti externého štúdia a všetci v nadštandardnej dĺžke štúdia sú povinní si prečítať Internú smernicu o školnom a poplatkoch na ak. r. 2018/19:

https://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/poplatky-spojene-so-studiom

V prípade, ak budete žiadať o úpravu školného, odovzdáte na zápise aj žiadosť o zníženie, odpustenie, splátky. Tlačivo žiadosti: https://euba.sk/uchadzac/poplatky-spojene-so-studiom K žiadosti je potrebné doložiť všetky relevantné doklady, na základe ktorých žiadosť podávate, bez týchto dokladov je žiadosť neplatná.

Tlačivo na rodinné prídavky:

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/potvrdenie_o_nasvteve_skoly.pdf

Študenti, ktorí sa prídu zapísať do prvého ročníka (prvý i druhý stupeň štúdia) si okrem vyššie spomínaných dokladov prinesú:

Vytlačenú farebnú fotografiu tváre (portrétová fotografiu, ktorá musí spĺňať tieto parametre: min. rozmer 4,5 cm x 3,5 cm na bielom pozadí. Vzdialenosť medzi bradou a vrchom hlavy musí byť v rozsahu 70-80 % z výšky fotografie.

Overený doklad o ukončení predchádzajúceho štúdia (ak ho ešte nedoručili). Zahraniční študenti musia doručiť nostrifikovaný doklad o ukončení predchádzajúceho štúdia.

Prosíme, aby ste si so sebou priniesli vyplnený a podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov (týka sa všetkých študentov) https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare

a študenti denného štúdia Čestné vyhlásenie: https://euba.sk/uchadzac/poplatky-spojene-so-studiom

Študenti, ktorí už študovali na FHI si prinesú vypísanú Žiadosť o uznanie vykonaných predmetov prípadne Žiadosť o priradenie témy záverečnej práce k aktuálnemu štúdiu (tlačivá tu: https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare)

Študenti, ktorí už študovali na inej vysokej škole a majú záujem o uznanie predmetov si prinesú vypísanú Žiadosť o uznanie skúšok (tlačivo tu: https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare) a originál výpisu známok, sylaby predmetov.   

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?