Tento rok sme prvákov privítali pre nás špeciálnym spôsobom. Večer, po oslavách 50. výročia založenia FHI so študentami v škole sa študenti ešte zišli večer. 

Pán dekan privítal študentov prvých ročníkov v radoch študentov FHI osobne . Veríme, že sa začala nová tradícia, príjemná tým, že sa vytvorila možnosť spoznať sa navzájom nielen vo svojom ročníku ale aj so študentami našej fakulty vo vyšších ročníkoch. 

Ďakujeme Študentskému parlamentu FHI ....

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.