Milí študenti,
podarilo sa konkretizovať dátumy ohľadom ukončenia akademického roku. 

V dokumente sú konkretizované termíny týkajúce sa najmä záverečných ročníkov prvého aj druhého stupňa. Teraz  je k dispozícii nový harmonogram ukončenia akademického roku pre študentov FHI EU v Bratislave. Nájdete ho aj na stránke https://fhi.euba.sk/studium/harmonogram-akademickeho-roka Odporúčame sledovať mailové adresy, na ktoré budú zasielané informácie prostredníctvom AISu. 
Držíme palce,

sme tu stále s vami....

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.