Výučba predmetu Základy účtovníctva (v slovenskom jazyku) začína 23. 9. 2020 od 8:30 online formou cez MS Teams blokovo. Všetky pokyny boli zaslané na školské e-maily. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.