Milé študentky a študenti,

Dovoľte mi informovať vás o vypísaní výberového konania na Erasmus+ mobilitu študentov - štúdium na akademický rok 2021/2022 v rámci Fakulty hospodárskej informatiky.  

Všeobecné podmienky, postup prihlasovania sa do programu Erasmus+, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa  mobility štúdium sa  nachádzajú na adrese https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-studium-v-eu a tiež na Instagrame na: https://www.instagram.com/euba_studyabroad/.

Všetci študenti, ktorí si budú podávať prihlášky v tlačenej podobe  na program Erasmus+, sa musia povinne zaregistrovať aj v systéme www.studyabroad.sk

Manuál k prihlasovaniu je dostupný na nasledujúcej webovej stránke:

https://euba.sk/www_write/files/SK/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/dokumenty/2018/manual_studyabroad.pdf

Termín na prihlásenie je do 14.02.2021 (registrácia v studyabroad, dorucenie prihlasky prodekanke pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou - Ing. Miriame Blahušiakovej, PhD.).

plagát sk

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.