Central Europe Connect 2021 – prechod na online formát programu, deadline na prihlasovanie predĺžený

Predstavitelia WU (Ekonomická univerzita vo Viedni), SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave),  a EU v Bratislave spojili svoje sily pri tvorbe certifikovaného programu „Central Europe Connect“, aby Ti priniesli už jeho piatu edíciu, ktorá odštartuje 15. marca 2021.

 

Piatu edíciu programu CEC sme plánovali realizovať v tradičnej prezenčnej forme, avšak vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii sme s partnermi pristúpili k rozhodnutiu o prechode na online formát. Štruktúra programu bude aj v jeho virtuálnej verzii zachovaná a všetky prednášky, diskusie, ako aj workshopy, ktoré by sa za bežných okolností konali prezenčne, budú prebiehať ONLINE.

Do programu zapojíme aj predstaviteľov obchodu/priemyslu a to prostredníctvom online prednášok a diskusií. Študenti budú mať možnosť spolupracovať na spoločných projektoch s využitím online nástrojov, čo každému umožní zdokonaliť sa aj v tejto oblasti.

Čo môžeš od programu očakávať?

Absolvovanie troch hlavných kurzov, tvoriacich jadro projektu Central Europe Connect: 

  • WU: Strategies and Management for Central Europe (4 ECTS Credits), 15-20. marec 2021
  • SGH: Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe (4 ECTS Credits),  12-17. apríl 2021
  • EUBA: Structural Dynamics in Central European Economies (4 ECTS Credits), 10-15. máj 2021
  • Celý program bude v anglickom jazyku a bude orientovaný na medzinárodný obchod v kontexte regiónu Strednej Európy
  • Program ti umožní napriek momentálnym obmedzeniam zažiť zahraničnú výmenu, získať hodnotnú medzikultúrnu skúsenosť a absolvovať tak v rámci jedného semestra tri kurzy na významných univerzitách
  • 20 študentov z každej univerzity spolupracuje v tímoch na zadaných projektoch a to s využitím online nástrojov
  • Za absolvovanie programu získaš spolu 12 kreditov, certifikát a samozrejme neoceniteľné skúsenosti a kontakty

Deadline na prihlasovanie je predĺžený do 12. februára 2021. 

Využi túto vynikajúcu príležitosť a podaj si prihlášku na . Viac info nájdeš na https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/central-europe-connect.

cec ex 2021cec ex 2021 2

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.