Milé študentky a milí študenti,

okrem možnosti vycestovať na študijný pobyt v rámci krajín Európy (aktuálna výzva KA103, kde je deadline na poslanie prihlášky 14. 2. 2021 - aplikácia study abroad), máte možnosť vycestovať na študijný pobyt aj mimo krajín Európy v rámci výzvy KA107

Dôležité termíny:

19. 3. 2021 - odoslať na e-mail  nasledujúce dokumenty:

  • vyplnenú prihlášku Student Application Form
  • životopis v anglickom jazyku
  • motivačný list v anglickom jazyku
  • výpis výsledkov doterajšieho štúdia
  • doklad potvrdzujúci znalosť cudzích jazykov
  • potvrdenie o mimoškolských činnostiach a referencie (nepovinné)

26. 3. 2021 o 10:00 h - termín výberového konania. 

Viac informácií nájdete aj na stránke: https://euba.sk/student/oznamy-pre-studentov/2088-studuj-v-zahranici-v-akademickom-roku-2021-2022

plagát i. výzva

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.