Prihlasovanie sa na konkrétne rozvrhové okienka prebehne pre študentov našej fakulty dňa 11.02.2021 od 8:00 hod. do 20:00 hod. Týka sa to výučby cudzieho jazyka v 1. a 2. ročníku (plus prenos).

Výber dňa a hodiny výučby cudzieho jazyka realizujte tak, aby ste nemali kolíziu s inými predmetmi, ktoré máte v danom semestri absolvovať.

Pokiaľ sa Vám nezobrazuje v AISe korektne Váš osobný rozvrh, nechajte si zobraziť v AISe rozvrh Vašej študijnej skupiny. V prípade problémov s AISom prosím kontaktujte  alebo Študentský parlament FHI - majú konkrétne skúsenosti s procesom. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.