Dňa 11.02.2021 (od 8:00 do 20:00 hod.) prebehne prihlasovanie sa na konkrétne rozvrhové okienka z predmetu Politológia prostredníctvom systému AIS. Týka sa to študentov študijného programu Účtovníctvo, 2. ročník.

Výber dňa a hodiny výučby Politológie realizujte tak, aby ste nemali kolíziu s inými predmetmi, ktoré máte v danom semestri absolvovať.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.