Dňa 09/03/2021 organizuje Oddelenie medzinárodnej mobility EUBA on-line podujatie International Study Abroad Fair, ktorého cieľom je propagácia študijných pobytov a poskytnutie informácií o partnerských univerzitách. Zahraniční študenti predstavia našim študentom svoje krajiny, z ktorých pochádzajú a univerzity, na ktorých študujú. Taktiež zodpovedajú našim študentom ich prípadné otázky.
Podujatie bude prebiehať cez MS Teams a študenti sa pripoja kódom 85k4jlm.

1 sk

2 sk

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.