Oznamujeme súťažiacim, že fakultné kolo súťaže ŠVOČ sa bude konať  

dňa 16. 4. 2021 o 9:00 hod. 

online prostredníctvom MS Teams.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.