Ekonomická univerzita v Bratislave zahájila 31. marca 2019 po prvýkrát projekt Central Europe Connect v spolupráci s prestížnymi partnerskými univerzitami – WU (Ekonomická univerzita vo Viedni) a SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave). Teraz dávame do pozornosti už šiestu edíciu tohto úspešného a unikátneho certifikovaného programu, ktorá v zimnom semestri 2021/22 odštartuje 11. októbra a to kurzom, ktorý bude realizovať EUBA.

Posledné tri edície programu CEC sme vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 organizovali online. Pevne veríme, že budeme mať v zimnom semestri možnosť organizovať šiestu edíciu programu CEC v prezenčnej forme, avšak v prípade zhoršenej epidemickej situácie sme pripravení prejsť na online formu.

Čo môžeš od programu očakávať?

Absolvovanie troch hlavných kurzov, tvoriacich jadro projektu Central Europe Connect: 

  • EUBA: Structural Dynamics in Central European Economies (4 ECTS Credits), 11-16. október 2021
  • WU: Strategies and Management for Central Europe (4 ECTS Credits), 15-20. november 2021
  • SGH: Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe (4 ECTS Credits),  29. november-4. december 2021
  • Celý program bude v anglickom jazyku a bude orientovaný na medzinárodný obchod v kontexte regiónu Strednej Európy
  • Program Ti umožní zažiť zahraničnú výmenu, získať hodnotnú medzikultúrnu skúsenosť a absolvovať tak v rámci jedného semestra tri kurzy na významných univerzitách
  • 20 študentov z každej univerzity spolupracuje v tímoch na zadaných projektoch
  • Za absolvovanie programu získaš spolu 12 kreditov, certifikát a samozrejme neoceniteľné skúsenosti a kontakty

Prihláška musí obsahovať:

  • CV v anglickom jazyku
  • Motivačný list v anglickom jazyku
  • Výpis známok za všetky doteraz absolvované ročníky

Deadline na prihlasovanie je do 30. júna 2021!

Využi túto vynikajúcu príležitosť a podaj si prihlášku na . Viac info nájdeš na https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/central-europe-connect.

poster cec autumn edition 21poster cec autumn edition 21 2

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.