Vážení študenti, pokiaľ ste počas akademického roku 2020/2021 dosiahli úspechy vo výskumnej, vedeckej, umeleckej, športovej činnosti, doložte prosím doklad o umiestnení či o účasti, aby Hodnotiaca komisia pre študentov mohla rozhodnúť o pridelení resp. nepridelení motivačného štipendia. 

Diplom, ocenenie, doklad o účasti, potvrdenie z klubu o umiestnení či účasi na súťaži stačí poslať mailom na adresu do 10. 6. 2021 aj s číslom aktuálneho účtu (IBAN). Pokiaľ ste reprezentovali našu univerzitu na športových podujatiach, tak doklad o účasti dostanem z CTVŠ. Účasť na fakultnom kole ŠVOČ nie je potrebné dokladovať.

Prajem príjemný deň.

Strešňáková

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.