Vedenie Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave sa rozhodlo vzhľadom na epidemiologickú situáciu vypísať opravný/náhradný termín štátnych skúšok.

Všetky informácie nájdete v priloženom dokumente

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.