Dobrý deň prajem, 

je čas na prerozdeľovanie finančných prostriedkov pridelených z MŠVVŠ SR. Keďže sú stanovené kritériá a pravidlá na počet študentov, ktorým môže byť pridelené štiipendium potrebujem Vašu spoluprácu. 

Takže:

- pokiaľ ste študentom FHI a ste v 2. alebo 3. ročníku na 1. stupni alebo 2. ročníku na 2. stupni štúdia,

- alebo ste študentom  1. ročníka na 2. stupni štúdia a bakalársky stupeň ste ukončili na ktorejkoľvek fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave (čiže nielen FHI),

- v predchádzajúcom - hodnotenom - akademickom roku 2020/2021 ste nemali prerušené štúdium, neprenášali ste žiadne študijné povinnosti z ročníka do aktuálneho akademického roku 2021/2022,

- Vaše štúdium na FHI nepresahuje štandardnú dĺžku (3 roky na bakalárskom, 2 roky na inžinierskom štúdiu), 

- Váš študijný priemer bez štátnych skúšok bol v akademickom roku 2020/2021 nižší nanajvýš rovný 1,25,

 tak Vás požiadam, aby ste mi na mail  poslali mail v ktorom uvediete číslo bankového účtu vo forme IBAN a potvrdíte vyššie uvedené skutočnosti do 23. 10. 2021 

 Potvrdenie môže byť napríklad vo forme:

V akademickom roku 2021/2022 som študentom/študentkou FHI

- nemal/a som prerušené štúdium v predchádzajúcom akademickom roku 2020/2021,

- neprenášam žiadne študijné povinnosti do aktuálneho akademického roku 2021/2022,

-  moje štúdium na FHI nepresahuje štandardnú dĺžku, 

- môj vážený priemer bez štátnych skúšok v akademickom roku 2020/2021 bol ..... ,

Môj IBAN je ..........

 

Prajem príjemný deň, 

Strešňáková 

P.S. študenti 1. ročníka na 1. stupni nemajú nárk na získanie štipendia okrem študentov študijného programu HI. Tym na začiatku prišiel mail ohľadom inštrukcií. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.