Dobrý deň, 

takže, rozbiehame kolotoč, ktorý sa týka iba študentov študijného programu Hospodárska informatika. 

Iné podmienky sú pre študentov 1. ročníka a ostatných ročníkov. 

Takže, ak ste študentom 2. alebo 3. ročník HI:

  1. v ak. roku 2020/2021 ste nemali prerušené štúdiumneprekračujete štandardnú dĺžku štúdia  (3 roky) a neprenášali ste žiadne študijné povinnosti (skúšky ani zápočty) do akademického roku 2021/2022,
  2. Váš študijný priemer  bol nižší nanajvýš rovný 1,62, 

tak Vás požiadam, aby ste mi na mail  poslali mail v ktorom uvediete číslo bankového účtu vo forme IBAN a potvrdíte vyššie uvedené skutočnosti do 23. 10. 2021.

Dosiahnutý študijný priemer ešte nie je zárukou, že štipendium dostanete. Máme z MŠVVŠ SR stanovené počty študentov, ktorí môžu štipendium získať. Priemer je stanovený aj s rezervou.

Napríklad vo forme:

V akademickom roku 2021/2022 som študentom FHI - študijného programu HI:

- nemal/a som prerušené štúdium,  neprekračujem štandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2021/2022, 

- neprenášam žiadne študijné povinnosti do akademického roku 2021/2022,

- môj priemer  v akademickom roku 2020/2021 bol ..... ,

Môj IBAN je ..........

 

Pokiaľ ste študentom 1. ročníka, v septembri ste cez AIS dostaali potrebné informácie.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.