Vážení študenti,

pokiaľ ste dosiahli úspechy vo výskumnej, vedeckej, umeleckej, športovej činnosti, doložte prosím doklad o umiestnení či o účasti, aby Hodnotiaca komisia pre študentov mohla rozhodnúť o pridelení resp. nepridelení motivačného štipendia. 

Jedná sa napríklad o športy, ktoré majú svoju sezónu v lete a neboli ocenené v prvom termíne prideľovania štipendií v júli 2021 alebo ocenenie bakalárskej práce, ktoré sa udialo v lete, či na jeseň.

Diplom, ocenenie, doklad o účasti, potvrdenie z klubu o umiestnení či účasi na súťaži stačí poslať mailom na adresu do 23.10. 2021 aj s číslom aktuálneho účtu (IBAN). 

Prajem príjemný deň.

Strešňáková

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.