Staň sa súčasťou medzinárodného projektu Central Europe Connect, ktorý doteraz úspešne absolvovalo už 220 študentov! V letnom semestri 2021/22 organizujeme už jeho siedmu edíciu a prihlásiť sa môžeš do 17. decembra 2021.

Projekt Central Europe Connect bol zahájený 31. marca 2019 a Ekonomická univerzita v Bratislave ho realizuje v spolupráci s prestížnymi partnerskými univerzitami – WU (Ekonomická univerzita vo Viedni) a SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave). Siedma edícia tohto úspešného a unikátneho certifikovaného programu odštartuje 21. marca 2022 kurzom, ktorý realizuje SGH vo Varšave a po niekoľkých edíciách, kedy sa program kvôli nepriaznivej situácii spojenej s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 organizoval online a v hybridnej forme, plánujeme najbližšiu edíciu organizovať opäť celú v prezenčnej forme.

Čo môžeš od programu očakávať?

Absolvovanie troch hlavných kurzov, tvoriacich jadro projektu Central Europe Connect: 

  • SGH: Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe (4 ECTS Credits),  21. - 26. marec 2022
  • EUBA: Structural Dynamics in Central European Economies (4 ECTS Credits), 4.- 9. apríl 2022
  • WU: Strategies and Management for Central Europe (4 ECTS Credits), 16. - 21. máj 2022
  • Celý program bude v anglickom jazyku a bude orientovaný na medzinárodný obchod v kontexte regiónu Strednej Európy
  • Program Ti umožní zažiť zahraničnú výmenu, získať hodnotnú medzikultúrnu skúsenosť a absolvovať tak v rámci jedného semestra tri kurzy na významných univerzitách
  • 20 študentov z každej univerzity spolupracuje v tímoch na zadaných projektoch
  • Za absolvovanie programu získaš spolu 12 kreditov, certifikát a samozrejme neoceniteľné skúsenosti a kontakty

Prihláška musí obsahovať:

  • CV v anglickom jazyku
  • Motivačný list v anglickom jazyku
  • Výpis známok za všetky doteraz absolvované ročníky

Deadline na prihlasovanie je do 17. decembra 2021!

Využi túto vynikajúcu príležitosť a podaj si prihlášku na . Viac info nájdeš na https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/central-europe-connect. V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať na vyššie uvedenom e-maili.

cec 7 a

cec 7 b

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.