Kvantitatívne prehľady demografického vývoja v slovenskom vysokom školstve za roky 1989-2020 - túto správu zo svojich prieskumov zverejnila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo na svojej stránke https://saavs.sk/sk/tematicka-sprava-kvantitativne-prehlady-demografickeho-vyvoja-v-slovenskom-vysokom-skolstve-za-roky-1989-2020/.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.