Odovzdávanie certifikátov SAS a IAB Univerzita 2022 - skvelý štart do budúcej kariéry

Dňa 7. apríla 2022 koordinátorka SAS Academic Katarína Krausová a predseda správnej rady IAB Slovakia Matej Kolarovský spolu s príslušnými pedagógmi symbolicky osobne odovzdali študentom študijných programov Štatistické metódy v ekonómii a Aktuárstvo certifikáty od spoločnosti SAS Slovakia.

Ocenení boli tí študenti študijných programov Štatistické metódy v ekonómii a Aktuárstvo, ktorí v letnom semestri 2020/2021 a/alebo v zimnom semestri 2021/2022 dosiahli vynikajúce výsledky z predmetov Viacrozmerné štatistické metódy (vyučujúca: doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.), Regresná a korelačná analýza (vyučujúci: doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.), Štatistické metódy v marketingu (vyučujúci: Ing. Ondrej Dúžik, PhD.) a Programovanie v SAS-e (vyučujúci: Ing. Romana Šipoldová a Ing. Ondrej Dúžik, PhD.). Ocenení študenti na týchto predmetoch preukázali schopnosť adekvátne aplikovať príslušné štatistické metódy prostredníctvom produktov od spoločnosti SAS ako sú SAS Base, SAS Enterprise Guide a SAS Enterprise Miner.

Za úspešné zvládnutie záverečného testu, po ukončení vzdelávania z oblasti digitálneho marketingu IAB Univerzita získali najlepší študenti 5. ročníka študijného programu Štatistické metódy v ekonómii certifikát od združenia IAB Slovakia.

euba certifikaty 2022 2   img 3337 2

img 3306 2   img_3255_2.jpg

 

 

Z archívu - online odovzdávanie certifikátov v roku 2021:

odovzdavanie certifikatov sas online ms teams

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.