Akademický senát FHI EU v Bratislave podľa čl. 2 ods. 3 a čl. 4 ods. 4 Zásad volieb do Akademického  senátu FHI EU v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 21. 4. 2022 vyhlásil voľby do Akademického senátu FHI EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 4. 2023.

 

Zároveň schválil termín volieb na 21. a 22. 3. 2023, ktoré sa budú konať v miestnosti A7.12, a schválil aj členov oboch volebných komisií v nasledovnom zložení:

     Členovia volebnej komisie pre voľby do Zamestnaneckej časti AS FHI EU v Bratislave:

          Ing. Branislav Parajka, PhD. – z Katedry účtovníctva a audítorstva,

          RNDr. Eva Kotlebová, PhD. -   z Katedry štatistiky,

          Ing. Pavel Gežík, PhD. – z Katedry operačného výskumu a ekonometrie,

          Mgr. Andrea Kaderová, PhD. – z Katedry matematiky a aktuárstva,

          Ing. Pavol Jurík, PhD. – z Katedry aplikovanej informatiky,

          Mgr. Bronislava Blahová – z dekanátu FHI EU v Bratislave,

          Daniela Krátka - študentka 3.ročnika študijného programu Účtovníctvo.

 

     Členovia volebnej komisie pre voľby do Študentskej časti AS FHI EU v Bratislave:

          Daniela Krátka - študentka 3.ročnika študijného programu Účtovníctvo.

          Natália Sliacka - študentka 3.ročnika študijného programu Účtovníctvo.

          Kristína Lipovská – študentka 2. ročníka študijného programu Hospodárska informatika.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.