Akademický senát FHI EU v Bratislave podľa čl. 4 ods. 5 Zásad volieb do Akademického  senátu FHI EU v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 21. 4. 2022 vyhlásil doplňovacie voľby do Študentskej časti Akademického senátu FHI EU v Bratislave.

 

Zároveň schválil termín volieb na 27. 9. 2022, ktoré sa budú konať online formou a volebnú komisiu v nasledovnom zložení:

          Daniela Krátka - študentka 3.ročnika študijného programu Účtovníctvo.

          Natália Sliacka - študentka 3.ročnika študijného programu Účtovníctvo.

          Kristína Lipovská – študentka 2. ročníka študijného programu Hospodárska informatika.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.