Vážení študenti, v termíne od 2. 5 do 27. 5. si môžete podávať žiadosti o ubytovanie na internátoch Ekonomickej univerzity v Bratislave. Týka sa to študentov, ktorí aktuálne študujú v 1. alebo 2. ročníku na 1. stupni štúdia alebo v 1. ročníku na 2. stupni štúdia. 

 Pre študentov 3. ročníkov, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na našej fakulte bude termín na podávanie žiadostí až po ukončení prijímacieho konania, od 24. 6. do 11. 7.  

Všetky informácie, linky na dokumenty nájdete na https://fhi.euba.sk/studium/ubytovanie

Dôležitý je harmonogram, podľa ktorého jednotlivé kroky ubytovania prebiehajú. 

presenter_01.jpg

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.