Slávnostné odovzdávanie diplomov pre absolventov 2. stupňa sa uskutoční dňa 1. 7. 2022. 

 

Pokiaľ máte záujem sa tohto slávnostného aktu zúčastniť,  je potrebné odovzdať vyplnenú prihlášku v deň vašich štátnych skúšok na študijnom oddelení. Od študijných referentiek obdržíte aj  vstupenky pre rodinných príslušníkov.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.