Dobrý deň, 

v priloženom dokumente nájdete rozhodnutie o pridelení resp. nepridelení ubytovania na akademický rok 2022/2023.  Pokiaľ se nedostali ubytovanie, tzv. druhé kolo - dodatočné rozdeľovanie kapacít - bude prebiehať 24. a 25. 8. 2022. Odporúčame byť k dispozícii na telefónnom čísle uvedenom v AISe, pretože Vás môžu kontaktovať členovia Ubytovacej komisie FHI EU v Bratislave. 

Ak ani v tomto termíne Váš počet bodov nebude dostačujúci, odporúčame kontaktovať  podľa inštrukcií na obrázku. 

Ak Váš počet bodov bol dostačujúci, blahoželáme, odporúčame sledovať web a  dodržať harmonogram dodatocne ubytovanie

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.