Milé študentky, milí študenti, 

opäť máte príležitosť uchádzať sa o možnosť absolvovať študentskú stáž prostredníctvom Erasmus+ mobility v období od októbra 2022 do januára 2023.

Všetci študenti, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ a vytvoriť si prihlášku na stáž na ak. rok 2022/2023, ako aj nahrať všetky potrebné dokumenty. Nezabudnite prihlášku po vytvorení aj odoslať v systéme.

Termín na prihlasovanie (registrácia v systéme studyabroad a odovzdanie podpísanej prihlášky prodekanke pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou, t. j. mne, stačí poslať aj e-mailom) je do 15. 9. 2022.

plagát sj

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.