V termíne 09. 02. 2023 od 8:00 hod. do 20:00 hod. bude AIS sprístupnený na výber rozvrhového okienka na výučbu cudzích jazykov

Zápis na cudzie jazyky sa týka iba prvého a druhého ročníka (tretí len v prípade prenosu predmetu),
Študenti, ktorí sa nezapíšu podľa harmonogramu, budú administratívne zaradení na rozvrhové okienko podľa dostupných kapacít a zmena nebude študentom umožnená. Termín rozvrhovanej aktivity bude pre študenta záväzný počas celého semestra.

Spôsob, akým sa môžete prihlásiť na rozvrhové okienko nájdete na YT channel @spfhi.

Na telovýchovné aktivity sa budete môcť prihlásiť (vybrať rozvrhové okienko v rozvrhu) v termínoch od 10. 02. 2023 od 8:00 hod. do 12. 02. 2023 20:00 hod.

Spôsob, ako sa prihlásiť na konkrétnu rozvrhovú akciu telesnej výchovy nájdete  na YT channel @spfhi. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.