Milí študenti,

keďže sa blížia voľbyi do študentskej časti Akademického senátu FHI EU v Bratislave, môžete podávať návrhy na kandidátov v pondelok 12.09.2022 v čase od 8:00 do 14:00. Návrhy kandidátov sa podávajú prostredníctvom aplikácie MS Teams a všetky informácie ohľadom postupu Vám budú doručené prostredníctvom správy cez AIS.

Následne sa voľby sa budú konať dňa 27.09.2022. O všetkých ďalších postupoch Vás budeme informovať na stránke fhi.euba.sk taktiež cez správy v AiS.

 Členovia Volebnej komisie

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.