Dobrý deň, 

na jeseň rozdeľujeme zvyšné finančné prostriedky - štipendiá -  pre študentov našej fakulty.

Prosím, pozorne si prezrite, do akej kategórie patríte, či spĺňate podmienky a ak áno, aké ďalšie kroky je potrebné splniť.

Študenti 1. ročníka v študijných programoch Účtovníctvo a Data Science v ekonómii nemajú v tomto období nárok na motivačné štpendium (výnimka je sociálne štipendium).

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.