Milí študenti,

cez AIS Vám bola zaslaná správa s informáciami o navrhnutých kandidátoch na členov Študentskej časti Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Voľby sa uskutočnia dňa 18.11.2022 od 8:00 do 16:00 hod. O všetkých postupoch vás budeme informovať prostredníctvom AIS.

Členovia Volebnej komisie

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.