Zástupcovia Slovenskej spoločnosti aktuárov (SSA) Ing. Mária Kamenárová, PhD., FRM (predsedníčka Rady SSA) a Ing. Jozef Zelina, PhD. (člen Rady SSA), dňa 14. 2. 2023 odovzdali dekanovi Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Mgr. Erikovi Šoltésovi, PhD. novú akreditáciu študijného programu Aktuárstvo v zmysle nových Sylabov aktuárskeho vzdelávania SSA, ktoré vychádzajú zo Sylabov aktuárskeho vzdelávania Medzinárodnej aktuárskej asociácie (IAA) a Európskej aktuárskej asociácie (AAE).

Táto akreditácia preukazuje, že koncepcia študijného programu Aktuárstvo FHI EU v Bratislave spĺňa požiadavky stanovené v Sylaboch aktuárskeho vzdelávania SSA na úroveň členstva „Člen SSA“. (absolventi študijného programu Aktuárstvo sa stávajú automaticky členmi SSA, bez nutnosti ďalších skúšok).

Akreditácia študijného programu Aktuárstvo je významná aj v kontexte fungovania existencie aktuárskej profesie na Slovensku.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.