Milé študentky, milí študenti, opäť máte možnosť prihlásiť sa na Erasmus+ mobilitu - študentskú stáž s termínom realizácie od 15. 04. 2023 do 30. 9. 2023.
 
Všetci študenti, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ a vytvoriť si prihlášku na stáž na ak. rok 2022/2023, ako aj nahrať všetky potrebné dokumenty.
 
Podpísanú prihlášku treba doručiť osobne alebo e-mailom prodekanke pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou doc. Ing. Miriame Blahušiakovej, PhD. (kancelária: D7.14, e-mail: )
 
Pozor!: výzva sa netýka študentov končiacich ročníkov v prípade, ak by stáž plánovali v termíne po štátniciach. V tom prípade sa treba hlásiť na absolventskú stáž. 
 
Termín na prihlasovanie: 15. 04. 2023

plagát sk 4 kolo

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.