Milé študentky, milí študenti,

ak ste sa nestihli prihlásiť na Erasmus+ mobilitu štúdium na akademický rok 2023/2024, máte ďalšiu možnosť. Termín na podanie prihlášky je 2. 4. 2023 (do polnoci).

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

Termín na podávanie prihlášok: 2. 4. 2023 do 24:00 (podpísaná naskenovaná prihláška - mailom).

Predbežný termín výberového konania (online pohovor cez MS Teams)o dátume a čase výberového konania Vás budeme včas informovať.

Postup:

Prihlasovanie na študijný pobyt prebieha cez portál www.studyabroad.sk v termíne do 2. 4. 2023. V prípade nejasností môžete využiť manuál na prihlasovanie, prípadne technickú podporu systému Study Abroad:  .

Každý študent, ktorý má záujem o študijný pobyt, sa musí zaregistrovať na study abroad a potom postupovať podľa týchto krokov:

  1. Vyplniť prihlášku na ERASMUS+ štúdium na akademický rok 2023/2024. Dajte si pozor na správny výber akademického roka!
  2. Nahrať Vašu fotografiu v systéme study abroad.
  3. Nahrať štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom budete študovať.
  4. Nahrať motivačný list v anglickom jazyku.
  5. Jazykové certifikáty – potvrdenia a certifikáty o štátnej jazykovej skúške, prestížne jazykové certifikáty, absolvované letné školy v CJ, neštandardizované jazykové certifikáty, a pod. Potvrdenie o absolvovaní jazyka na EUBA nie je potrebné dokladovať.
  6. Iné – sem vložte predbežný zoznam predmetov ako aj zoznam rôznych ocenení a školské aj mimoškolské aktivity, ktoré Vám môžu pomôcť získať dodatočné body, napr. ŠVOČ, medzinárodné ocenenia a ocenenia v rámci EU, členstvo v organizáciách na EUBA i mimo nej (študentský parlament, Buddy systém, AISEC, OIKOS, a pod.), reprezentácia v športe, umení, a pod.
  7. Vygenerovanú prihlášku zo systému study abroad na akademický rok 2023/2024 vytlačte, podpíšte, naskenovanú odošlite mailom na . S prihláškou nemusíte posielať žiadne ďalšie dokumenty – tie máme k dispozícii v elektronickej forme v systéme study abroad, preto Vás prosíme o dôsledné a kompletné nahratie týchto dokumentov v online systéme. Nezabudnite, že prihlášku je v systéme nutné aj ODOSLAŤ.  

Poznámka: Elektronický systém je nastavený tak, že v prípade, ak v niektorom kroku nevložíte žiadny dokument, tak Vás nepustí ďalej. Ak v niektorej nepovinnej časti (napr. „Iné“, „Jazykové certifikáty“ a pod.) nemáte žiadny dodatočný doklad, je potrebné vložiť prázdny dokument. V prípade, že v ktorejkoľvek sekcii chcete nahrať viacero dokumentov, vložte ich v rámci jedného zip súboru.

Naše odporúčanie: Pri príprave podkladov k prihláške a motivačného listu si určite pozrite aj Zásady výberového konania na FHI , aby ste mohli získať čo najviac bodov a dostali sa na Vami preferovanú univerzitu.

Tip na výber univerzity: Ak ešte neviete, na akú zahraničnú univerzitu by ste chceli ísť, môžete si pozrieť predchádzajúci prehľad nominovaných študentov aj s ich výberom univerzít z predchádzajúcich výziev, aby ste mali lepší obraz o univerzitách, ktoré preferujú študenti FHI a je u nich predpoklad zhody študijných plánov. Zoznam voľných zahraničných univerzít nájdete na tomto odkaze.

Informácie o výsledku výberového konania a zoznam nominovaných študentov na Erasmus+ budú zverejnené na webstránke FHI, pričom nominovaní študenti budú ďalej komunikovať priamo s koordinátorkami študentských mobilít EUBA z OMM. Celý postup od podania prihlášky až po návrat z mobility nájdete znázornený aj v prehľadnej procesnej mape

Prečítajte si informácie o programe ERASMUS+ a aktuálnych sadzbách grantov na mobilitu študentov.

V prípade doplňujúcich otázok navštívte sekciu otázky a odpovede na stránke EUBA, kde nájdete odpovede na najčastejšie otázky, príp. kontaktujte prostredníctvom e-mailu priamo prodekanku pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou doc. Ing. Miriamu Blahušiakovú, PhD. na adrese .

erasmus štúdium 2023 24 sk v.3

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.