Výsledky volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za Fakultu hospodárskej informatiky

na funkčné obdobie od 01. 05. 2023 - 30. 04. 2027 nájdete na tomto odkaze.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.