Výsledky volieb do študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za Fakultu hospodárskej informatiky

 Dňa 18. apríla 2023 a 19. apríla 2023 prebiehali na našej fakulte voľby do študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity za Fakultu hospodárskej informatiky. Voľby prebiehali prostredníctvom e-portálu Moodle.

Volieb sa zúčastnilo 14 voličov, ktorí odovzdali 14 platných hlasovacích lístkov a do ŠČ AS EU za FHI boli zvolené:

  • Ferenčáková Monika, Bc. – stupeň / Data science v ekonómii – počet získaných hlasov: 14
  • Kužmová Katarína – stupeň / Hospodárska informatika – počet získaných hlasov: 13

 

 

Ďakujeme všetkým študentom za účasť a gratulujeme zvoleným kandidátkam.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.