Načítavam stránku...
 
Fakulta hospodárskej informatiky has 108 registered members
MenoPozíciaPracoviskoKontaktné informácie
odborná asistentka
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.06
+421 2 6729 5756
...
študijná referentka
Dekanát fakulty
A7.08
+421 2 6729 5708
...
odborný asistent
Katedra aplikovanej informatiky
E8.11
+421 2 6729 5861
...
docentka
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.42
+421 2 6729 5842
...
referentka sociálneho oddelenia
Dekanát fakulty
D7.38
+421 2 6729 5738
...
odborná asistentka
prodekanka pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.29
+421 2 6729 5779
...
asistent
tajomník katedry
Katedra štatistiky
D7.32
+421 2 6729 5732
...
profesor
dekan fakulty
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
D7.36
+421 2 6729 5736
...
študijná referentka
Dekanát fakulty
A7.09
+421 2 6729 5709
...
odborná asistentka
Katedra aplikovanej informatiky
E8.14
+421 2 6729 5864
...
študijná referentka - doktorandské štúdium
Dekanát fakulty
.D7.23
+421 2 6729 5723
...
docentka
tajomníčka katedry
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
D8.32
+421 2 6729 5832
...
docentka
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
D8.20
+421 2 6729 5820
...
sekretariát katedry
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.20
+421 2 6729 5770
...
odborná asistentka
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.25
...
Dekanát fakulty
D7.34
+421 2 6729 5734
...
odborný asistent
Katedra štatistiky
D7.13
...
poverený vedúci Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou
A3.07
+421 2 6729 5904
...
interná doktorandka
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.38
+421 2 67295 838
...
docent
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.14
+421 2 6729 5814
...
profesor
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
D8.33
+421 2 6729 5833
...
interná doktorandka
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
...
sekretariát katedry
Katedra aplikovanej informatiky
E8.20
+421 2 6729 5870
...
docent
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
D8.32
+421 2 6729 5832
...
sekretariát katedry
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.40
+421 2 6729 5840
...
odborný asistent
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
D8.20
+421 2 6729 5820
...
docent
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
D8.24
+421 2 6729 5824
...
Fakultná knižnica
Dekanát fakulty
D7.20
+421 2 6729 5720
...
interná doktorandka
...
docentka
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.43
+421 2 6729 5843
...
odborná asistentka
Katedra aplikovanej informatiky
E 8.26
+421 2 6729 5876
...
odborná asistentka
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.12
+421 2 6729 5762
...
docent
Zástupca vedúceho katedry
Katedra aplikovanej informatiky
E8.21
+421 2 6729 5871
...
odborná asistentka
Katedra štatistiky
D7.28
+421 2 6729 5728
...
docentka
prorektorka pre vzdelávanie
Katedra účtovníctva a audítorstva
E3.22, E7.06
+421 2 6729 5372
...
odborný asistent
Tajomník katedry
Katedra aplikovanej informatiky
E 8.13
kl. 5863
...
odborná asistentka
tajomníčka katedry
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.16
+421 2 6729 5816
...
odborná asistentka
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.29
+421 2 6729 5779
...
docent
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.26
+421 2 6729 5776
...
odborná asistentka
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.11
+421 2 6729 5761
...
odborná asistentka
Katedra štatistiky
D7.16
...
odborný asistent
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
D8.20
+421 2 6729 5820
...
odborná asistentka
zástupkyňa vedúceho katedry
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.14
+421 2 6729 5764
...
odborný asistent
Katedra aplikovanej informatiky
E8.28
+421 2 6729 5878
...
odborná asistentka
zástupkyňa vedúcej katedry
Katedra štatistiky
D7.18
+421 2 6729 5718
...
interný doktorand
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
...
docentka
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.21
+421 2 6729 5771
...
interná doktorandka
Katedra štatistiky
D7.16
...
odborná asistentka
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.17
+421 2 6729 5817
...
odborná asistentka
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.37
+421 2 6729 5837
...
odborná asistentka
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.27
+421 2 6729 5777
...
materská dovolenka
Dekanát fakulty
D7.36
+421 2 6729 5736
...
odborná asistentka
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.24
+421 2 6729 5774
...
odborný asistent
Katedra aplikovanej informatiky
E8.27
+421 2 6729 5877
...
interná doktorandka
Katedra štatistiky
D7.16
...
docentka
Katedra štatistiky
D7.33
+421 2 6729 5733
...
interný doktorand
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
...
docent
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
D8.22
+421 2 6729 5822
...
odborná asistentka
zástupkyňa vedúceho katedry
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
D8.29
+421 2 6729 5829
...
odborný asistent
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.09
+421 2 6729 5759
...
odborná asistentka
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.06
+421 2 6729 5756
...
docentka
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.22
+421 2 6729 5772
...
tajomníčka fakulty
tajomníčka fakulty
Dekanát fakulty
D7.10
+421 2 6729 5710
...
docentka
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.07
+421 2 6729 5757
...
docent
Katedra aplikovanej informatiky
E8.09
+421 2 6729 5809
...
odborná asistentka
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.28
+421 2 6729 5778
...
odborná asistentka
Katedra štatistiky
D7.12
+421 2 6729 5712
...
docent
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.10
+421 2 6729 5810
...
odborná asistentka
Katedra aplikovanej informatiky
E8.16
+421 2 6729 5866
...
odborná asistentka
prodekanka pre vzdelávanie
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.11
+421 2 6729 5761
...
docentka
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.13
+421 2 6729 5763
...
odborný asistent
vedúci katedry
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.41, D8.39
+421 2 6729 5841, +421 2 6729 5839
...
odborný asistent
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.16
+421 2 6729 5766
...
rodičovská dovolenka
Dekanát fakulty
D7.37
+421 2 6729 5737
...
interný doktorand
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
...
profesor
vedúci katedry
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
D8.27
+421 2 6729 5828
...
profesor
zástupca vedúceho katedry
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.13
+421 2 6729 5813
...
odborná asistentka
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.12
+421 2 6729 5762
...
asistent
Katedra aplikovanej informatiky
E 8.06
kl. 5856
...
odborná asistentka
Katedra aplikovanej informatiky
E8.10
+421 2 6729 5860
...
sekretariát
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
D8.34
02/67295834
...
docent
koordinátor AIS
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
D8.23
+421 2 6729 5823
...
študijná referentka
A7.08
+421 2 6729 5708
...
profesorka
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.09
+421 2 6729 5809
...
odborný asistent
Vedúci katedry
Katedra aplikovanej informatiky
E8.23
+421 2 6729 5873
...
odborný asistent
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.08
+421 2 6729 5808
...
docentka
Katedra štatistiky
D7.29
+421 2 6729 5729
...
interná doktorandka
Katedra štatistiky
D7.16
...
odborná asistentka
tajomníčka katedry
Katedra štatistiky
D7.31
+421 2 6729 5731
...
docentka
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.06
+421 2 6729 5806
...
odborný asistent
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.08
+421 2 6729 5808
...
profesorka
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.10
+421 2 6729 5760
...
interná doktorandka
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.38
+421 2 67295 838
...
doktorand
Katedra aplikovanej informatiky
E8.12
+421 2 6729 5862
...
1. prodekan a prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
Katedra štatistiky
D7.17
+421 2 6729 5717
...
odborná asistentka
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.35
+421 2 6729 5835
...
odborná asistentka
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.09
+421 2 6729 5759
...
odborná asistentka
prodekanka pre sociálne záležitosti a informatiku
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.36
+421 2 6729 5836
...
interný doktorand
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.38
+421 2 67295 838
...
odborná asistentka
Katedra aplikovanej informatiky
E8.07
+421 2 6729 5857
...
docent
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
D8.22
+421 2 6729 5822
...
profesor
vedúci katedry
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.19
+421 2 6729 5719
...
odborný asistent
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.27
+421 2 6729 5777
...
odborná asistentka
Katedra účtovníctva a audítorstva
E7.28
+421 2 6729 5778
...
docentka
vedúca katedry
Katedra štatistiky
D7.24
+421 2 6729 5724
...
sekretariát katedry
Katedra štatistiky
D7.25
+421 2 6729 5725
...
interná doktorandka
Katedra matematiky a aktuárstva
D8.38
+421 2 6729 5838
...
sekretárka dekana
Dekanát fakulty
D7.36
+421 2 6729 5736
...
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?